Najlepsze ceny. Najlepsze oferty.

Grupa Likus Hotele i Restauracje to obecnie 6 hoteli i 13 restauracji w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Łodzi.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@hotel.com.pl
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Holding Liwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 53, KRS: 0000324377

Dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, ponieważ wyrażasz chęć wzięcia udziału w prowadzonych w przyszłości rekrutacjach – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez rok, a po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia Twoich ewentualnych roszczeń w stosunku do nas.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam obsługę w zakresie wsparcia IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wsparcia procesów rekrutacyjnych. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w niektórych przypadkach także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych). Możesz w każdym momencie wycofać zgodę, co pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania, które nastąpiło na jej podstawie przed wycofaniem zgody.

W przypadku, gdy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla celów prowadzenia przez nas przyszłych rekrutacji, prosimy zamieść w swoim CV poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Holding Liwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 53, w celu wzięcia pod uwagę mojej kandydatury, a tym samym umożliwienia mi uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Holding Liwa Sp. z o.o.
Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.