Najlepsze ceny. Najlepsze oferty.

Warunki rezerwacji Grand Hotel

1

I. Rezerwacja

1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest podanie numeru karty kredytowej i akceptacja warunków rezerwacji.

2. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby lub termin wcześniej zarezerwowany.

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 12:00

5. Płatność za pobyt następuje w momencie dokonania rezerwacji w przypadku rezerwacji bezzwrotnej i last minute. W przypadku rezerwacji standardowej płatność za pobyt następuje w momencie wymeldowania z hotelu.

6. Wszystkie ceny podane na stronie zawierają podatek Vat.

7. Dodatkowe opłaty nie zostaną automatycznie doliczone do całkowitego kosztu rezerwacji i muszą zostać uregulowane bezpośrednio w obiekcie.

8. Zwierzęta są akceptowane. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

9. W przypadku korzystania z oferty bezzwrotnej w momencie zameldowania należy okazać kartę kredytową, które użyto do dokonania rezerwacji. Jeśli Goście okażą inną kartę, zostanie ona obciążona opłatą za pobyt, a wcześniej pobrana kwota zostanie zwrócona na rachunek karty użytej do dokonania rezerwacji. W przypadku dokonywania rezerwacji w imieniu innej osoby należy wcześniej skontaktować się z personelem obiektu

10. Rezerwacji w obiekcie mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i dysponują dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

p>

11. Podczas prywatnych imprez hotelowe lokale gastronomiczne mogą być nieczynne. W celu potwierdzenia ich dostępności Goście proszeni są o wcześniejszy kontakt z personelem obiektu.

12. W momencie zameldowania wymagane jest okazanie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz karty kredytowej. Życzenia specjalne zostaną zrealizowane w zależności od dostępności, a ich realizacja może podlegać dodatkowej opłacie.

2

II. Formy zapłaty

1. Akceptujemy następujące karty płatnicze: Visa, MasterCard, American Express, Union Pay

3

III. Anulowanie rezerwacji

1. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się bezpośrednio recepcją Hotelu. Zasady dotyczące przedpłaty i anulowania rezerwacji różnią się w zależności od wybranej oferty.

4

IV. Warunki anulowania rezerwacji

1. Niniejsze warunki anulowania rezerwacji mają zastosowanie do ofert indywidualnych tj. w przypadku rezerwacji nie więcej niż 5 pokoi. Nie mają zastosowania do ofert grupowych.

Stawka bezzwrotna: Państwa karta kredytowa zostanie obciążona w momencie dokonania rezerwacji za wszystkie zarezerwowane noclegi, bez możliwości zwrotu.

Stawka standardowa: Bezpłatne odwołanie rezerwacji jest możliwe 1 dzień przed datą przyjazdu. Bezpłatna anulacja dla rezerwacji dokonanych na 3 lub mniej dni przed przyjazdem jest możliwa z wyprzedzeniem jednego dnia. W przypadku niewykorzystania rezerwacji lub anulacji po wyznaczonym terminie, zostaną Państwo obciążeni kosztami pierwszej doby, a pozostała rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Hotel zastrzega sobie prawo dokonania pre-autoryzacji Państwa karty kredytowej przed przyjazdem. Karta kredytowa zostanie obciążona w dniu wyjazdu. Anulacja rezerwacji winna być dokonana drogą mailową.

2. W przypadku rezerwacji powyżej 5 pokoi na dany termin, warunki bezpłatnej anulacji i przedpłaty za rezerwację będą ustalone oddzielnie. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z recepcją hotelu.

5

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Hotelu należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od opuszczenia Hotelu drogą mailową lub telefonicznie.

6

VI. Dane osobowe

1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1.1 Administratorem danych jest Holding Liwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-401) przy ul. Górczewskiej 53, KRS 0000324377.

1.2 Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail lhr@hotel.com.pl lub pisemnie pod adresem ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa.

1.3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a. dokonania i realizacji rezerwacji na zasadach określonych w „Warunkach Rezerwacji” przy użyciu systemu rezerwacji online, realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b. zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hotelu oraz zabezpieczenia mienia, które Administrator realizuje poprzez wykorzystanie monitoringu wizyjnego na terenie obiektu, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

1.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia roszczeń. W przypadku danych z monitoringu są one nagrywane w sposób automatyczny i przechowywane przez okres 14 dni, a po tym okresie usuwane poprzez stopniowe nadpisanie istniejącego zapisu nowymi nagraniami.

1.5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, prawo ich poprawiania, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a w niektórych przypadkach przeniesienia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

1.6. Mają również Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1.7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.

1.9. Administrator oświadcza, że dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami RODO.

2. Zakres przetwarzania danych Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), numer karty kredytowej, datę pobytu, ewentualne preferencje w zakresie napojów (przez zakładkę dodatki) oraz dane dotyczące ilości i wieku osób z którymi zamawiający będzie podróżował.

3. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

3.1. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).

3.2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7

VII. Umowa

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.hotel.com.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Holding Liwa Sp. z o.o. nie odpowiada za zniekształcenia przedstawionych informacji, spowodowane błędami lub awariami systemu informatycznego.

8

VIII. Informacje dodatkowe

1. W przypadku nieuzasadnionego wywołania alarmu przeciwpożarowego przez Gościa, Gość zostanie obciążony kwotą10 000 zł.